Máy in không kéo được giấy báo lỗi

Nguyên nhân:

· Bộ phận tách giấy (quả đào) bị mòn do dùng quá lâu

· Bề mặt của giấy quá trơn làm ống cuộn giấy không lấy được giấy

Khắc phục:

· Tháo quả đào ra rồi về sinh , dịch chuyển tấm cao su trên bề mặt hoặc thay quả đào mới.

· Thử dùng loại giấy khác cho máy in . sữa máy in không kéo giấy được , máy in bị kẹt giấy tại tân phú

th