hướng dẫn fix lỗi main asus h81 cài windows không nhận phím chuột

Khi cài win cho khách các bạn thường gặp Dòng Main asus h81m-d .& giga h81 khi cập nhật diver bị lỗi và resset máy tính lại là máy không rơ chuột và bàn phím đc nữa. không làm được gì hết

bước 1: lấy máy khác các bạn dow file này vào usb

link :driver usb 3.0 main h81

hoặc driver usb 3.0 main h81 ds2

bước 2 : vào safe mod cài file driver usb 3.0 đó vào là ok rùi ahihi

nếu không làm được liên hệ vs mình nhé : vính tính ink star